Μάρθα Οστιούνη

Αύγουστος Κορτώ

Καμιά εισαγωγή δεν είναι ικανή να περιγράψει τον άνθρωπο και συγγραφέα Αύγουστο Κορτώ. Για να μην χαλάμε μελάνι και χρόνο, τον παραδίδουμε στα δικά σας χέρια......